Van toepassing op alle mobiele Doro telefoons

Garantieperiode, duur en uitsluitingen

De garantieperiode loopt vanaf de dag van aankoop door de eindgebruiker.
Het product kan bestaan uit verschillende onderdelen die onder afzonderlijke garantie voorwaarden en garantie duur vallen.

Garantietermijn

a/ garantie van 24 maanden op mobiele - en vaste telefoons
b/ garantie van 12 maanden op de volgende accessoires en verbruiksartikelen : batterijen, opladers, oordopjes, snoeren, hoesjes en afdekplaatjes


Reparatiegarantie

De reparatie garantie geldt vanaf de datum van aankoop en zal niet worden gewijzigd door de datum van wederverkoop-, reparatie of vervangingsservice. Zelfs niet wanneer deze is bewerkt in een door Doro geautoriseerd service center.
De gerepareerde onderdelen of het vervangende produkt zijn gedekt door de garantievoorwaarden tijdens de resterende wettelijke garantieperiode of gedurende 60 dagen vanaf de datum van de reparatie of vervanging. De langst resterende periode is altijd degene die wordt toegepast.

Garantie-uitsluitingen
Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen :
- Slijtage gebruik (batterijen en beeldscherm)
- Schade als gevolg van een schok of ongepast gebruik

Deze garantie dekt géén defecten veroorzaakt door kortsluiting van de batterij of het gebruik van een niet door Doro geaccepteerd accessoire.

Deze garantie is ook niet van toepassing wanneer het apparaat of :
- geopend, bewerkt of hersteld is door een niet erkend after-sales servicecenter
- gerepareerd is met niet erkende Doro onderdelen
- bloot gesteld is aan vochtigheid, extreme milieu- en thermische omstandigheden, erosie, oxidatie of chemicaliën
- serienummer verwijderd of niet leesbaar is.
- opgeladen, beschadigd of gemanipuleerd is met een géén door Doro goedgekeurde software.

Garantiebewijs

Om voor garantie in aanmerking te komen zal het product met een geldig bewijs van aankoop moeten worden opgestuurd naar een erkend reparatiecentrum van DORO.